התמודדות עם מחשבה מטרידה

1. זהה~זהי מחשבה מטרידה ורשום~רשמי אותה כאן:

2. בדוק~בדקי אם יש בה חלק שמועיל לך כרגע.

  • אם כן – עשה~עשי מה שאפשר ברגע זה.
  • אם לא – עבור~עברי לשלב הבא.

3. בדוק~בדקי אם אתה~את יכול~יכולה לוותר עליה עכשיו.

  • אם כן – וותר~וותרי עליה (קפוץ~קפצי לשלב 5).
  • אם לא – עבור~עברי לשלב הבא.

4. בדוק~בדקי מהן הסיבות שמקשות עליך לוותר עליה ורשום~רשמי אותן כאן:

  • אם השתכנעת שהסיבה לא הגיונית – וותר~וותרי עליה (שלב 5).
  • אם לא השתכנעת – בהמשך התכנית תכיר~תכירי דרכים נוספות לטפל בכך

5. ותר~ותרי על המחשבה והנח~הנחי לה. אל תנסה~תנסי לגרש אותה. אל תשתף~תשתפי איתה פעולה.

6. כדי לעגן את הוויתור על המחשבה המטרידה, אמור~אמרי לעצמך מספר פעמים את האמירה המחזקת הבאה:
"אני בוחר~בוחרת לא לשתף פעולה עם המחשבות המכשילות, (בחירה)
אני מסוגל~מסוגלת לוותר עליהן (חיזוק עצמי)
ולהתרכז בהתמודדות." (תכנית פעולה)

תוכל~תוכלי לנסח כאן אמירה מחזקת במילים שלך: