תנאי השימוש באתר

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה כמובן גם לנשים.

ברוך הבא לאתר מינוסטרס הנמצא בכתובת https://www.minustress.com (להלן: "האתר" או "מינוסטרס"). תוכנית ההדרכה באתר פותחה על ידי ארבעה אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש אשר שמה לעצמה מטרה לפתח ולקדם מערכות לעזרה עצמית דרך האינטרנט עוד על כותבי תוכנית ההדרכה תוכל למצוא תחת תפריט "אודותינו?" בעמוד הראשי של האתר.

התנאים הרשומים מטה מגדירים את הזכויות וההתחייבויות ההדדיות בינך ובין האתר. קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב.
הסכם זה מקנה לך זכויות ומחייב את האתר רק אם אתה בן 18 שנים לפחות. אם אתה קטין, עליך לשלוח אלינו טופס "הסכמת הורים להשתתפות הבן/הבת בתוכנית להתמודדות עם חרדת בחינות דרך האינטרנט באתר minustress.com"

 

השירות באתר

"מינוסטרס" מציע תוכנית הדרכה ואימון אישי להתמודדות עם חרדת בחינות. מי שסובל מחרדת בחינות מקיים דיאלוג עם מערכות האתר, במגמה לסייע לו להתמודד טוב יותר עם החרדה המציקה. האתר מסביר למודרך כיצד מתפתחת חרדת בחינות, מציג בפניו כלים מגוונים להתמודד עמה, עוקב אחרי ההתמודדות שלו ונותן לו משוב בנוגע אליה.

 

ההבדל בין תוכנית הדרכה לטיפול פסיכולוגי

האתר אינו מציע טיפול פסיכולוגי, אלא תוכנית הדרכה ואימון אישי ממוחשבת לעזרה עצמית. כלומר – המודרך פועל כלפי תוכנית מחשב המדריכה אותו כיצד להתמודד עם חרדת הבחינות שלו. התוכנית מאפשרת לו להעריך את התקדמותו ואת שליטתו בכלים השונים. התוכנית נבנתה על סמך הספרות המקצועית הרלוונטית ועל סמך ניסיוננו הרב בתחום זה.

 

הרישום לאתר

המבקש להירשם לתוכנית – לאחר שמילא טופס הרשמה קצר וערך באתר אבחון שמטרתו למדוד את רמת חרדת הבחינות שלו – יוכל להצטרף לתכנית, במידה שנמצא שהתכנית מתאימה לו והוא מתאים לפעול בתכנית. אם, לעומת זאת, אינו נמצא מתאים – הוא לא יוכל, לצערנו, להיעזר בתוכנית, ולא יהיו לו טענות, תביעות או דרישות כלפינו.
למנהל האתר שמורה הזכות שלא לקבל אדם לתוכנית, בלא צורך לנמק את הסיבה ולא יהיו לפונה טענות, תביעות או דרישות כלפינו.

על טיב השירות ואופן השימוש באתר תוכל לקרוא תחת התפריט "אודות התוכנית" בעמוד הבית של האתר.

 

השירות המוצע באתר אינו מתאים לכל אחד

"מינוסטרס" אינו מציע "תרופת פלא" ואינו מבטיח מזור לכל בעיות החרדה הקיימות. השירות המוצע באתר אינו טיפול פסיכולוגי ואינו מחליף היוועצות במומחה או בפסיכולוג. כל עצה שתינתן לך על ידי האתר או מי מטעמה אינה מהווה תחליף לטיפול פסיכולוגי. במידה ואתה חש צורך לפנות לפסיכולוג באופן ישיר, אנו ממליצים לך לעשות כך.

האתר אינו מתאים לאנשים שאינם מיומנים בהפעלת מחשב או שאין ברשותם כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

השירות באתר אינו מיועד לאנשים הנמצאים בעיצומו של משבר רגשי חריף. אם אתה נמצא בעיצומו של משבר כזה, אתר זה אינו מציע פתרון לבעייתך. במקרה זה אנו ממליצים שתפסיק להשתמש בתוכנית, תפנה לאיש מקצוע ותודיע לנו על כך.

 

התחייבויותיך כלפי האתר

במידה ויתברר כי מסרת מייל שאינו תקף, לא נוכל לצערנו לקיים איתך קשר מקצועי ולכן לא תוכל להשתתף בתוכנית.

אם תתקבל לתכנית, תתבקש לשלוח לנו תשלום על פי עלות התוכנית אליה התקבלת. ללא תשלום זה לא יסתיים תהליך ההרשמה, ולא תוכל להשתמש בתכנית.

הלמידה בתוכנית תתנהל על ידך בקצב המתאים לך. עם זאת, כדי לקדם את האפקטיביות שלה, מומלץ כי תקיים תקשורת דרך האתר ותשלים בו פרק למידה שלם (הנקרא בלשוננו "מפגש") לפחות פעמיים בשבוע לכל אורך תקופת ההדרכה. כן חשוב מאוד שתתרגל את התרגולים שאנו מציעים לך בין המפגשים, על פי לוח התרגולים שיוצג בפניך. התוכנית, בקצב עבודה שכזה, תימשך כחודשיים. אנו מתחייבים להעמיד לרשותך את התוכנית באתר למשך 4 חודשים, לכל היותר.

אתה מתחייב לשמור על סודיות ולא להעביר את התכתובות והמסמכים שיועברו אליך במסגרת התוכנית לאף גורם אחר. מסמכים אלו הינם רכוש האתר והם ניתנים לך לצורכי התוכנית בלבד ולשימושך האישי. אין להעתיק, לפרסם או להשתמש במסמכים, אלא לשימושך האישי בלבד.

 

התחייבויותינו כלפיך

אנו מתחייבים להעמיד לשימושך את מערכות ההדרכה בתוכנית להפחתת חרדת בחינות, לאורך ארבעה חודשים או עד להשלמת התוכנית (לפי המוקדם), להציע בפניך את שיטות העזרה העדכניות שלנו לטיפול בחרדת בחינות, ולהדריך אותך – באמצעות המידע שבאתר – כיצד לעשות בהן שימוש ראוי.

 

הגבלת אחריות של האתר

תוכנית העזרה העצמית המוצעת באתר ושאר התכנים בו, ניתנים לשימושך כמות שהם (AS IS). יש במבנה התוכנית גמישות, אולם בכפוף לגמישות זו לא ניתן להתאימה לצרכיו של כל אחד ממודרכינו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או בעליו בגין התוכנית המוצעת במינוסטרס ותכנים אחרים באתר, תכונותיהם, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך והאפקטיביות שלהם.

המידע שנצבר בידי האתר`, מהפעלת התוכנית באתר עד עתה, מלמד שהתוכנית יעילה מאד. יש לנו אפוא יסוד טוב להניח שהתוכנית תועיל לך. עם זאת, האתר  אינו מתחייב שהשימוש יפתור את חרדת הבחינות שלך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי האתר. במידה שהתוכנית לא תסייע לך. זכור: ההצלחה אינה תלויה רק בנו ובתוכנית אלא גם בך – ביכולת הלמידה העצמית שלך, ברמת החוּמרה של ליקויי הלמידה שלך (במידה וקיימים), ברמת התרגול שלך, במידה בה תפנה אלינו שאלות, במורכבות רגשית אחרת שאולי אתה סובל ממנה ואשר עלולה להשפיע על יכולת ההתמודדות שלך עם חרדת הבחינות ועוד.

האתר אינו נושא באחריות לכל תוצאה או תוצאת-לוואי שתהיה לשימוש באתר. בפרט באחריות כזו אם השתמשת באתר בניגוד לתנאי השימוש בו, כגון (אך לא רק) בעת שאתה שרוי בעיצומה של מצוקה רגשית חריפה. זכור: עליך להפסיק את העבודה עם התוכנית אם אתה חש שאתה שרוי במצוקה רגשית כזו, אפילו אם היא אינה קשורה כלל ועיקר לתוכנית ולפעילותך באתר!

השימוש ב"מינוסטרס" נעשה על אחריותך. בכל עת שתחוש שיש לתוכנית תוצאות לוואי לא צפויות, או אם תחוש מצוקה או משבר, חובה עליך לפנות לגורם מקצועי ולא להסתמך על האתר והתוכנית. כך עליך לעשות גם אם תרגיש שהתוכנית אינה פותרת את חרדת הבחינות שלך.

השימוש ב- "מינוסטרס" אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בדרך-כלל, ולטיפול פסיכולוגי בפרט. במלים אחרות, אם אינך סובל רק מחרדת בחינות – או אם אתה חש שתוכנית העזרה העצמית המוצעת באתר אינה מועילה לך – עליך האחריות לפנות לטיפול פסיכולוגי. בחתימתך על הסכם זה, אתה מאשר שידוע לך כי השימוש באתר אינו בא במקום טיפול כזה. ביתר פירוט אתה מאשר בחתימתך שאם הנך סובל מדיכאון, נטיות אובדניות או אפיזודות פסיכוטיות, עליך להימנע מלהיכנס ולפעול בתכנית בלי אישור וליווי צמוד של מטפל פנים-אל-פנים מוסמך. כמו כן אתה מאשר בחתימתך שאם הנך נמצא בטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, או משתמש בתרופות פסיכיאטריות, ידוע לך שעליך להתייעץ עם המטפל שלך או עם איש מקצוע מתאים לפני הכניסה לתכנית – כדי לבדוק אם מתאים שתשתתף בתכנית כזו בשלב זה.

אנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח ששירותי "מינוסטרס" לא יופרעו, יינתנו כסדרם ובלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבים  או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, וספקים. יחד עם זה, מטבע הדברים, חלק גדול מן הנושאים הללו אינם בשליטת האתר או שהם מתאפיינים במורכבות טכנית השוללת אפשרות לאפס תקלות. משום כך, לא תהיה באחריות להפרעות, הפסקות, חדירות שלא כדין, נזקים, תקלות או כשלים כאמור.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או בעליו בגין נזק ישיר או עקיף שייגרם לך כתוצאה מכשל באבטחת האתר. בפרט, באחריות לכל כשל אבטחה שייגרם כתוצאה מפעולה לא זהירה שלך. זכור: עליך להקפיד על פרטיות במחשבך האישי, לשמור על המסמכים שתדפיס במקום פרטי ולדאוג לשמור על סודיות הסיסמא שבחרת בהרשמתך לאתר. אנו ממליצים בפניך שלא לשמור עותקים מודפסים של התכתובת גלויים לאחרים ולא להשאיר את המחשב פתוח ללא השגחה בעת שאתה בתוך התוכנית.

בסעיף זה, האתר – כולל כל אחד מיחידיה, מנהליה, עובדיה, יועציה או מי מטעמה.

 

העדר אחריות לקישורים

האתר אינו אחראי לתוכנם של אתרי אינטרנט, המקושרים מתוך ול-"מינוסטרס". ולמידע המתפרסם באתרים אלה לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו – או לכל פרט אחר הקשור עמם. הסתמכות על מידע זה תיעשה אפוא על אחריותך בלבד.

בסעיף זה, האתר – כולל כל אחד מיחידיה, מנהליה, עובדיה, יועציה או מי מטעמה.

 

סיום ההתקשרות

אם תהיה מעוניין לסיים את ההתקשרות בינך ובין האתר לפני תום ארבעת חודשי ההתקשרות, תוכל לעשות כן, אולם התשלום עבור התוכנית לא יוחזר לך. אנו ממליצים לא לסיים את ההתקשרות לפני שנועצת בנו לגבי רצונך לעזוב את התוכנית.
האתר רשאי לסיים את ההתקשרות אתך בכל עת, לאחר מתן הודעה מוקדמת בת שבעה ימים מראש, כאשר אנחנו חושבים שאינך מפיק תועלת מהתוכנית, כאשר אינך מתפקד בה בקצב שנראה לנו אפקטיבי או מכל סיבה מקצועית אחרת המכוונת לשמירה עליך ועל צרכיך, למיטב שיפוטנו המקצועי. בנוסף האתר רשאי לסיים את ההתקשרות אתך בלא הודעה מוקדמת אם יתברר כי אינך מסוגל לעמוד בהתחייבויותיך במסגרת התוכנית וכי אינך ממלא אחר הוראות הסכם זה.
בכל אחד ממקרים אלה לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי האתר, יחידיה, עובדיה, מנהליה, יועציה או מי מטעמה.

 

פעילות תקינה ושינויים באתר

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה, היקפם וזמינותם של התכנים והמידע הניתנים ב "מינוסטרס" וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו של האתר ובשינויים הטכנולוגיים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
אנו רשאים, בכל עת, להחליט על הפסקת פעילות האתר, באופן חלקי או מלא. במידת האפשר תינתן הודעה על כוונה לעשות כן וההודעה תפורסם בעמוד הבית של האתר. אם ההודעה תבוא בעיצומו של השימוש שאתה עושה בתוכנית, תהיה רשאי לפנות אלינו ולקבל בחזרה את הסכום ששילמת עבור התכנית.
כמו כן אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת, לשנות את הוראות הסכם זה. במידת האפשר תינתן הודעה על כך באתר, שבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. השינויים בהסכם יחולו עליך רק אם תירשם מחדש לאתר.

 

פרטיות

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים ב "מינוסטרס". אנו מתחייבים כי המידע שיעבור ממך אלינו יישמר על ידנו באופן מקצועי. בכלל זה, השימוש באתר נעשה דרך שרת מאובטח ונעשים כל המאמצים לשמור על המידע המועבר בו בסודיות גמורה. יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח הגנה שתהיה עמידה לכל ניסיונות פריצה ותקלות.
לא נעביר מידע אודותיך לצד שלישי אלא אם כן יתחייב הדבר בגלל הפרת הסכם זה, אם הדבר יידרש לדעתנו כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש, או במידה ויתקבל בידינו צו שיפוטי המחייב אותנו למסור פרטים אלה לצד שלישי.

 

שימוש בנתונים למחקר

אנחנו עשויים להשתמש מזמן לזמן בנתונים שייאספו באתר לצורך מחקר. השימוש בנתונים אלו, במידה וייאספו, ייעשה ללא כל חשיפת פרטים מזהים אודות המודרכים באתר ותוך שמירה מלאה על פרטיותם. פרטים אלה ישמשו אותנו רק לצורך מחקר זה. לא נעביר אותם לאף צד שלישי.

 

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, פטנטים וסודות מסחריים וכל זכות אחרת – הינם רכוש האתר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על התוכנית המוצעת באתר, שיטתה, מהלכיה, המידע, הכתבות, הצילומים, התכנים, העיצוב הגראפי, הנתונים ועיבודם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר – לרבות שיטות, תהליכים, תוכניות, סימני מסחר, תמונות, צילומים, טקסטים וקוד מחשב – בלא קבלת רשותה המפורשת של  האתר מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע, בתכנים ובנתונים המתפרסמים באתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב.

סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכן שם המתחם (Domain name) של האתר – הם כולם האתר בלבד. אין להשתמש בהם בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.

באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה, או כל חלק מהם, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

לתשומת לב: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, הסורקות, מעתיקות או מאחזרות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש ב"מינוסטרס" ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה, במדינת ישראל, ולהם בלבד.

בכל מקום בו תמצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה ובין הכתוב בחלקים אחרים באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.