גלגל ההצלה

 גלגל ההצלה

 1. אמור~אמרי לעצמך: "אני בלחץ ועלי לעצור לרגע".
 2. התבונן~התבונני במצבך "ממעוף הציפור", מנקודת מבט פחות מעורבת.
 3. כווץ~כווצי שרירים (עם השאיפה), עצור~עצרי… והרפה~הרפי (עם הנשיפה).
 4. כווץ~כווצי שרירים (עם השאיפה), עצור~עצרי… והרפה~הרפי (עם הנשיפה).
 5. כווץ~כווצי שרירים (עם השאיפה), עצור~עצרי… והרפה~הרפי (עם הנשיפה).
 6. אמור~אמרי לעצמך אמירה מחזקת, כמו: "למרות שאני לחוץ~לחוצה כרגע, אני בוחר~בוחרת לאזן את עצמי. אגש מיד לעבודה ואעשה כמיטב יכולתי!"

ועכשיו – חזור~חזרי אל הבחינה מאוזן~מאוזנת ומרוכז~ומרוכזת.
בהצלחה!

ואולי יהיה נוח לך לזכור זאת כך:
כשאני בלחץ –

 • אני עוצר~עוצרת,
 • מתבונן~מתבוננת מלמעלה,
 • מניח~מניחה את הגוף
 • ומקשיב~ומקשיבה ללב.
 • אני מוותר~מוותרת על מחשבות מכשילות
 • ומחזק~ומחזקת את עצמי באמירה ופעולה.