שינון אמירות מחזקות

אמירה מחזקת מפעילה את כוח ההרגעה של הדיבור העצמי.
בתוך מבנה המשפט – בין תיאור הקושי לבין מציאת הפתרון – מופיע מרכיב הבחירה. כלומר – אנחנו מודעים לקושי אך יש לנו יכולת לבחור איך להתמודד איתו.
גם כאשר אין לנו אפשרות לשנות את המציאות עצמה, יש לנו אפשרות לבחור איך להתמודד איתה. הבחירה מעניקה לנו חופש וכוח.
אמירות מחזקות אפשריות הן:

  • למרות שאני מרגיש~מרגישה חרד~חרדה בכל פעם שאני נזכר~נזכרת במבחן, אני בוחר~בוחרת להרגיע את עצמי בעזרת נשימות רגועות.
  • למרות שהרגשתי מאוד לחוץ~לחוצה בכל תקופת ההתכוננות לבחינות, אני בוחר~בוחרת לראות גם את הכוחות החדשים שגיליתי בעצמי.

האמירות האלה ניתנות כאן כדוגמא, ועדיף שתנסח~תנסחי לעצמך אמירות מחזקות הבוחרות פתרון לקושי האישי שלך:

אמור~אמרי לעצמך את האמירות המחזקות שבחרת פעמים רבות במהלך היום – בקול או בלב, בקשב ובכוונה.