דֶה-סנסיטיזציה

דה-סנסיטיזציה (הפחתת רגישות) הוא תהליך פירוק הדרגתי של הקשר האוטומטי שבין תחושה מעיקה, מתח או חרדה – לבין המילה "מבחן". בתהליך זה מתקשר "מבחן" למצב של איזון, רגיעה והתמודדות.

1. בחר~בחרי בכל יום תרגיל אחר מתוך התרגילים

2. לפני כל תרגול הערך~העריכי את רמת החרדה הסובייקטיבית שלך בין 1 המסמן חוסר חרדה ו-10 המסמן רמת חרדה גבוהה מאוד.

3. לאחר מכן בצע~בצעי את התרגול שבחרת, והערך~העריכי שוב את רמת החרדה שלך.

4. אם החרדה ירדה – דמה~דמי מצב מבחן הקשור אצלך בדרך כלל לחרדה, ותן~תני למצב הרגיעה והאיזון "להמיס" את החרדה.
באופן זה, מצב המבחן יהיה קשור יותר ויותר למצב של איזון.
אם החרדה לא ירדה – נסה~נסי לתרגל שוב ביום הבא, עם כלי אחר.

בדרך זו תוכל~תוכלי לבחור את התרגולים היעילים ביותר עבורך.