ויתור על מחשבה מטרידה – המסלול המהיר

  • זהה~זהי מחשבה מטרידה.
  • ודא~ודאי שאין בה חלק שמועיל לך ברגע זה.
  • וותר~ותרי עליה עכשיו.
  • אמור~אמרי לעצמך מספר פעמים את האמירה המחזקת הבאה:
    • אני בוחר~בוחרת לא לשתף פעולה עם המחשבה המטרידה,
    • אני מסוגל~מסוגלת לוותר עליה
    • ולהתרכז בהתמודדות.