איזון מהיר למחשבות מכשילות

  • זהה~זהי את המחשבה האוטומטית המכשילה.
  • עצור~עצרי, הנח~הניחי ונשום~נשמי.
  • נסח~נסחי חלופה מאוזנת ומכוונת לפעולה.