טבלת תרגול מודל אמ"ת

הדרך היעילה ביותר לתרגל את המודל שלמדת, היא להתבסס על תחושות של מצוקה, ברגע שאתה מזהה אותן נצל "הזדמנויות" בהן מצב הרוח שלך משתנה לרעה. כדי לתרגל את ההבנה של תהליך היווצרות המועקה אין הכרח לחפש רק מצבים הקשורים בחרדת בחינות. כל אירוע (לדוגמא: רבתי עם חבר)  עלול לעורר מחשבות מכשילות והוא מתאים לתרגול.
התרגול הזה יעזור לך להבחין עד כמה המחשבות האוטומטיות המכשילות משפיעות על התגובה שלך

אירוע
מה קרה? עובדות, מצב נתון

מחשבות אוטומטיות
ה עבר לי בראש ברגע האירוע- מחשבות, תמונות, דימויים

תגובות
רגשית – מה הרגשתי?
פיזית – איפה בגוף הרגשתי זאת?
התנהגותית – מה עשיתי?

אירוע
מה קרה? עובדות, מצב נתון

מחשבות אוטומטיות
ה עבר לי בראש ברגע האירוע- מחשבות, תמונות, דימויים

תגובות
רגשית – מה הרגשתי?
פיזית – איפה בגוף הרגשתי זאת?
התנהגותית – מה עשיתי?