טיפול במחשבות אוטומטיות מכשילות

תהליך האיזון של מחשבות מכשילות:

צעד ראשון: הבחנה בַּשינוי, וזיהוי של המחשבה.
שלב א. הבחן בשינוי לרעה במצב הרוח, בהרגשה, בתחושה הגופנית או בהתנהגות.
שלב ב. זהה את המחשבה האוטומטית המכשילה ורשום אותה כאן:

צעד שני: עצירה, הנחה של הגוף והטלת ספק.
שלב א. התמקד בגוף – עצור, הנח ונשום.
שלב ב. הטל ספק באמצעות הצבת סימן שאלה בסוף המחשבה.
רשום אותה כאן עם סימן השאלה, ואמור אותה לעצמך בקול רם:

צעד שלישי: החלפת המחשבה המכשילה במחשבה חלופית מאוזנת ומכוונת לפעולה.
עיקרון ראשון: הבחן בין מחשבות, הרגשות, תחושות וחששות לבין המציאות. רשום את המחשבה המקורית עם תוספת: "אני חושב" או "אני חושש" או "אני מרגיש".

עיקרון שני: הצב תכנית פעולה. רשום אותה כאן:

בתום התהליך, בדוק איך אתה מרגיש.